புதன், அக்டோபர் 2

சாகித்திய ரத்னா விருது பெற்ற மூத்த எழுத்தாளர் தெணியான்30.09.2013 இல் BMICH இல் நடைபெற்ற விருதுவழங்கல் நிகழ்வில் 'சாகித்திய ரத்னா' விருதினை மூத்த எழுத்தாளர் தெணியான் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்.  அவர்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
- சு. குணேஸ்வரன்